202	Thomas Feuchter	Untermünkheim
Simca 1200S Coupe